WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
KONFERENCJA. 12 WRZEŚNIA 2012
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2012
Honorowy patronat: Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11), sale Gdańska&Krakowska&Mazurska
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  OTWARCIE RYNKU USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE.
STRATEGIE RZĄDU, REGULATORA I OPERATORÓW.
10.00- 10.30 „Nowe Prawo Pocztowe i strategia rządu wobec Poczty Polskiej S.A. oraz rynku usług pocztowych”
(Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
10.30- 11.00 „Wspieranie rozwoju konkurencji na rynku pocztowym w strategii regulacyjnej i praktyce Prezesa UKE”
(Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Karol Krzywicki, Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej)
11.00- 11.30 wystąpienie Poczty Polskiej S.A. (Platynowy Partner Konferencji)
(Janusz Wojtas, Członek Zarządu, Poczta Polska S.A.)
11.30-12.00 Bank Pocztowy - maksymalizacja rentowności usług finansowych świadczonych w sieci Poczty Polskiej”
 (wystąpienie Złotego Partnera Konferencji)
(Tomasz Bogus, Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A.)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
12.15- 12.45 "Co przyniesie otwarcie rynku usług pocztowych 01.01.2013 ? Stan przygotowania rynku i operatorów do liberalizacji" -
dyskusja z udziałem : Karola Krzywickiego (Dyrektora Departamentu Rynku Pocztowego w UKE), Rafała Brzoski (Prezesa Zarządu Inpost Nowoczesna Poczta Sp. z o.o.), Aliny Kępczyńskiej (Dyrektora Biura Regulacji Prawnych Poczty Polskiej S.A.), Roberta Sulicha (Prezesa Zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych), Jacka Barankiewicza (Wiceprezesa Zarządu ds. Strategicznych Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego) oraz Wiesława Klimaszewskiego (Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych).
  WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KONKURENCYJNEGO RYNKU USŁUG POCZTOWYCH.
12.45-13.15 "The Status of Postal Services 3.0: Second Postal Innovation Study"
 
(wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j.polski)
(dr Regina Neubauer; Szef Global Postal Lab, Capgemini Deutschland GmbH)
13.15- 13.45 "Nowe produkty, aktualne trendy i kierunki rozwoju globalnego rynku pocztowego " (wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j.polski)
(Alex Dieke, Dyrektor Departamentu Poczty, Logistyki i Transportu, WIK-Consult GmbH)
  E-COMMERCE A RYNEK POCZTOWY.
13.45- 14.15 "E-commerce a rynek pocztowy. Jak przełożyć rozwój sektora e-commerce na wzrost przychodów operatorów pocztowych i kurierskich"
(Rafał Brzoska, Prezes Zarządu, Inpost Nowoczesna Poczta Sp. z o.o., Grupa Integer.pl S.A.)
14.15- 15.00 lunch
15.00-15.30 "Usługi operatorów pocztowych nowej generacji"
(wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j.polski)
(Francois Guillaume Postel, Senior Manager, Ernst&Young Global Postal Hub)
  UWARUNKOWANIA PODATKOWO-PRAWNE DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ.
15.30- 16.00 "VAT a usługi pocztowe. Uwarunkowania podatkowo-prawne prowadzenia działalności pocztowej w Polsce i Unii Europejskiej"
(mec. Bożena Marciniak, radca prawny, kancelaria prawna MDDP Sobońska Olkiewicz i Wsp. oraz Janina Fornalik, doradca podatkowy, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy)
  MODELE FINANSOWANIA USŁUGI POWSZECHNEJ W NOWYM PRAWIE POCZTOWYM I NA RYNKU EUROPEJSKIM. WPŁYW MODELU NA RYNEK POCZTOWY W POLSCE.
16.00- 16.30 "Koszt i finansowanie usługi powszechnej. Rozwiązania zaproponowane w nowym Prawie Pocztowym i ich wpływ na rynek pocztowy w Polsce"
(mec. Olgierd Świerzewski, Partner Zarządzający, kancelaria prawna Łukowicz, Świerzewski Sp.k.)
  RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE W PRZEDDZIEŃ LIBERALIZACJI.
16.30- 17.00 „Rynek usług pocztowych w Polsce 2012 - ostatni etap liberalizacji. Udziały w rynku, przychody, ceny”
(Anna Stolarczyk oraz Marek Sylwestrzak, Instytut Łączności)
17.00- 17.15 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.