WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 21 WRZEŚNIA 2011
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2011
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

PRELEGENCI I PANELIŚCI :

Małgorzata Olszewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialna m.in. za sektor pocztowy i telekomunikacyjny. 
Reprezentuje Skarb Państwa w Poczcie Polskiej S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w MAC i pracowała w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na stanowisku Naczelnika Wydziału Legislacji i Prawa Unijnego.

Magdalena Gaj - Prezez Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Radca prawny i ekspert w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego. W 2001 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej). W 2005 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego UKE. W 2009 roku została powołana na stanowisko Podskretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie była odpowiedzialna za sprawy telekomunikacji i poczty.

Karol Krzywicki - Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (od 2005 roku). Od 2000 roku związany z sektorem pocztowym (Ministerstwo Łączności; Ministerstwo Infrastruktury; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Urząd Komunikacji Elektronicznej).
Uczestnik prac legislacyjnych m.in.nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa Pocztowego oraz projektu nowego Prawa Pocztowego implementującego III Dyrektywę Pocztową. Reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, jest członkiem Komitetu Kontaktowego Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (CERP) oraz Światowego Związku Pocztowego (UPU).

Janusz Wojtas - Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. Absolwent programu menadżerskiego IESE Business School University of Navarra. W latach 1999-2005 kierował różnymi departamentami w PKO BP, w tym Finansowania Projektów Inwestycyjnych, Klienta Strategicznego, Klienta Korporacyjnego oraz pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w obszarze klienta korporacyjnego. W latach 2005-2008 Członek Zarządu, dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej w BRE Bank S.A.oraz członek International Corporate Banking Board w ramach Grupy Commerzbanku.

Tomasz Bogus - Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. od 2010 roku. Wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną (od listopada 2008 r.), a następnie p.o. Prezesa (od listopada 2009 r.). Przez 7 lat był związany z BRE Bankiem S.A. (2001-2008), gdzie do 2006 r. kierował MultiBankiem, a w okresie 2006-2008 był Dyrektorem Banku ds. Zarządzania Siecią Oddziałów Korporacyjnych. W bankowości od 1997 roku. Doświadczenia zawodowe pozwalają mu na łączenie kompetencji zarządczych, operacyjnych i strategicznych w kierowaniu Bankiem Pocztowym S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg prestiżowych kursów branżowych, jak np. Banking Administration Institute, Madison, USA (Podyplomowa Szkoła Bankowa w obszarze bankowości detalicznej), INSEAD, Francja (Advanced Management Program) oraz Advanced Management Program w Harvard Business School.

Dr Regina Neubauer - Szefowa Capgemini Postal Lab oraz Członkini Capgemini Global Postal Team. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się problematyką rynku pocztowego i logistycznego. Przewodzi zespołom doradców wspierających czołowe europejskie firmy pocztowe, kurierskie i logistyczne. Posiada tytuł doktora nauk biznesowych presiżowej uczelni INSEAD w Fointainebleau.

Alex Dieke - Dyrektor Departmentu Poczty, Logistyki i Transportu w firmie doradczej WIK-Consult GmbH. Ekspert w zakresie rynku pocztowego.
W tym zakresie doradzał i przygotowywał raporty na zlecenie organów regulacyjnych Austrii, Australii, Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.  Jest współautorem 5 dużych raportów dla Komisji Europejskiej : "Quality of Service, Performance and Measurement in Relation to Community Universal Postal Service" (2003), "Main Developments in the European Postal Sector" (2004), "The Evolution of the Regulatory Model for European Postal Services" (2005), "Main Developments in the Postal Sector (2004-2006)"(2006) oraz "The Evolution of the European Postal Market since 1997" (2009).

Rafał Brzoska - Założyciel i współwłaściciel spółek z Grupy Integer.pl S.A. , Prezes Zarządu Inpost Nowoczesna Poczta Sp. z o.o., zarządza rozwojem drugiej co wielkości na świecie sieci Paczkomatów, które obecne są m.in. w Polsce, Estonii, Rosji, Chile i Australii.

Francois Guillaume Postel - Starszy Menadżer, Członek Ernst&Young Global Postal Hub z siedzibą w Paryżu, Francja.

Jacek Barankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. strategicznych w Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego. Szef Grupy Call Center SMB. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Data Contact Sp. z o.o.

Alina Kępczyńska - Dyrektor Biura Regulacji Prawnych w Poczcie Polskiej S.A.

Wiesław Klimaszewski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Publicznych.

Bożena Marciniak - radca prawny w kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wsp. Specjalizuje się w prawie sektorów regulowanych, w tym prawie pocztowym i prawie telekomunikacyjnym, zagadnieniach prawa nowych technologii oraz ochronie danych osobowych. Ma rozległe doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla firm z sektora pocztowego, telekomunikacyjnego i teleinformatycznego. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo prawne przy przygotowywaniu strategii regulacyjnej dla wiodącego operatora telekomunikacyjnego oraz doradztwo przy projektach fuzji i przejęć na rynku telekomunikacyjnym. Reprezentowała klientów w licznych postępowaniach przed organami administracji i sądami.

Janina Fornalik - doradca podatkowy i starszy menadżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Od 1997 roku pracuje, jako doradca podatkowy doradzając firmom głównie w zakresie podatków pośrednich. Specjalizuje się w doradztwie dla firm z branży transportu i logistyki. Przez kilka lat zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym dla firmy z branży pocztowej, m.in. projektami związanymi z audytem rozliczeń podatkowych. Była zaangażowana w szereg projektów dot. planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych firmy. Przed podjęciem współpracy z MDDP, w latach 2002-2007 pracowała w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst&Young, a wcześniej w firmie Andersen. Jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT Unii Europejskiej. Jest również autorką licznych artykułów o tematyce podatkowej z zakresu podatku VAT publikowanych w fachowych wydawnictwach w kraju i zagranicą.

Anna Stolarczyk - Starszy Specjalista w Zakładzie Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie Łączności- Państwowym Instytucie Badawczym. Autorka licznych opracowań, raportów i analiz dotyczących rynku pocztowego w Polsce. Współautorka raportu Instytutu Łączności pt. "Porównanie działalności Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych na krajowym rynku usług pocztowych".

Marek Sylwestrzak - Specjalista w Zakładzie Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie Łączności-Państwowym Instytucie Badawczym. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor raportów i analiz dot. rynku pocztowego w Polsce.

Olgierd Świerzewski - Partner Zarządzający w kancelarii Łukowicz, Świerzewski i Wsp. Sp.k., współautor projektu nowego Prawa Pocztowego przygotowanego na zlecenie UKE, w przeszłości współautor strategii Poczty Polskiej.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.