WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
KONFERENCJA. 21 LISTOPADA 2016  V EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE 2016
PRAWO NOWOCZESNYCH DOSTAW.
CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI.
REGULACYJNO-PRAWNE WYZWANIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ, KURIERSKIEJ, ECOMMERCE ORAZ MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO W ERZE CYFRYZACJI.

Honorowy patronat: Pan Marcin Cichy , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00-10.10 otwarcie konferencji
  RYNEK POCZTOWY I KURIERSKI W ERZE DIGITALIZACJI. WYZWANIA REGULACYJNO-PRAWNE.
10.10-10.40 „Główne wyzwania regulacyjno-prawne rozwoju rynku usług pocztowych i usług kurierskich w działaniach Komisji Europejskiej oraz działaniach regulacyjnych Prezesa UKE”
(Karol Krzywicki, Dyrektor Departamentu Rynku Usług Pocztowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej)
10.40-11.15 "Pocztowy Kurier - sprzedaż i realizacja usług kurierskich w świecie eHandlu"
(Rafał Pietrwalski, Z-ca Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą, Poczta Polska S.A.)
11.15-12.00 "Czy usługi pocztowe i marketingu bezpośredniego przetrwają cyfryzację ? eIDAS, cyfryzacja usług komunikacji, elektronizacja postępowań sądowych" - panel dyskusyjny z udziałem : Karola Krzywickiego (Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, UKE), Rafała Pietrwalskiego (Z-ca Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą, Poczta Polska S.A.), dr Michała Leskiego (Dyrektora Biura Prawnego, Poczta Polska S.A.), prof. dr hab.Dariusza Szostka (Partner, kancelaria prawna Szostek Bar), dr Mateusza Chołodeckiego (Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS)), dr Rafała Zgorzelskiego (ekspert rynku pocztowego), Krzysztofa Piskorskiego (p.o. Prezes, Instytut Pocztowy) oraz Tomasza Kostyry (Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB).
12.00- 12.15 przerwa na kawę
  UWARUNKOWANIA REGULACYJNO-PRAWNE CYFRYZACJI USŁUG KOMUNIKACJI.
12.15-12.45 "Ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej oraz rozporządzenie eIDAS - wpływ na rozwój cyfrowych usług pocztowych i elektronizację postępowań sądowych"
(dr Mateusz Chołodecki, Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS))
12.45-13.15 "Problematyka podpisu własnoręcznego na tablecie w praktyce usług pocztowych i kurierskich"
(prof. dr hab.  Dariusz Szostek, Partner, kancelaria prawna Szostek Bar)
  JEDNOLITY RYNEK CYFROWY W EUROPIE - ASPEKTY PODATKOWE.
13.15-13.45 "Strategia jednolitego rynku cyfrowego w Europie - aspekt podatkowy"
(mec. Agnieszka Pajurek, Doradca Podatkowy, Senior Associate, kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wsp.)
  PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI SEKTORA E-COMMERCE.
13.45-14.15 "Prawne aspekty obsługi sektora e-commerce : obsługa zwrotów i odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki"
(mec. Witold Chomiczewski, Wspólnik, kancelaria prawna Lubasz i Wspólnicy)
  POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE W ZAKRESIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH.
14.15-14.45 "Uwarunkowania prawne reklamacji usługi pocztowej i przesyłki towarowej"
(mec. Rafał Szczęsny, Partner, kancelaria prawna Kobiela Szczęsny)
14.45-15.30 lunch
  PRAWO MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH.
15.30-16.00 "Ochrona prywatności i danych osobowych odbiorców w działalności w zakresie marketingu bezpośredniego i e-marketingu"
(mec. Arwid Mednis, Partner, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)
  SEKTOR POCZTOWY A PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
16.00-16.30 "Sektor pocztowy a prawo zamówień publicznych i prawo konkurencji. Problematyka ofert cenowych i kryteria społeczne w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych i innych przetargach"
(mec. Grzegorz Matejczuk, kancelaria prawna Pieróg&Partnerzy)
16.30- 16.45 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.