WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 21 LISTOPADA 2016  V EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE 2016.
PRAWO NOWOCZESNYCH DOSTAW.
CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI.
REGULACYJNO-PRAWNE WYZWANIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ, KURIERSKIEJ, ECOMMERCE ORAZ MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO W ERZE CYFRYZACJI.

Honorowy patronat: Pan Marcin Cichy , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul.Żwirki i Wigury 1)

PRELEGENCI I PANELIŚCI :

Karol Krzywicki - Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialny za rynek pocztowy od 2014 do 2016 roku. Wcześniej w l. 2005-2014 Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Od 2000 roku związany z sektorem pocztowym (Ministerstwo Łączności; Ministerstwo Infrastruktury; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Urząd Komunikacji Elektronicznej).
Uczestnik prac legislacyjnych m.in.nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa Pocztowego oraz projektu nowego Prawa Pocztowego implementującego III Dyrektywę Pocztową. Reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, jest członkiem Komitetu Kontaktowego Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (CERP) oraz Światowego Związku Pocztowego (UPU).

Rafał Pietrwalski - Zastępca Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą ds. Rozwoju Usług w Segmencie Klienta Biznesowego, Poczta Polska S.A.

dr Michał Leski - Dyrektor Biura Prawnego, Poczta Polska S.A.

prof. dr hab. Dariusz Szostek, radca prawny, Partner w kancelarii prawnej Szostek Bar

Profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału PAN w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny i Partner w kancelarii prawnej Szostek Bar. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznego i e-administracji.

dr Mateusz Chołodecki, doktor nauk prawnych, kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS)

Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Adwokat prowadzący indywidualną praktykę. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji rynków pocztowego i telekomunikacyjnego. Autor monografii pt. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, za którą został "Nominowany do Nagrody Regulacyjnej CARS 2015".

mec. Witold Chomiczewski, radca prawny, Wspólnik w kancelarii prawnej Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Radca prawny i Wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Lider specjalizacji eCommerce. Pełnomocnik ds. legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z eCommerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy dot. SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dot. problematyki prawa autorskiego, internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Redaktor naczelny Portalu Prawa IT.

dr Arwid Mednis, radca prawny, Partner w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds

Dr Arwid Mednis specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.

dr Rafał Szczęsny, radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii prawnej Kobiela Szczęsny

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim i własności przemysłowej, prawie konkurencji, publicznym prawie gospodarczym (w tym prawo farmaceutyczne i prawo pocztowe). Autor monografii: „Zarząd w spółkach kapitałowych", „Reklama farmaceutyczna i pokrewna" oraz szeregu artykułów zwłaszcza z zakresu prawa handlowego w specjalistycznych czasopismach prawniczych; wyróżniony w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2001/2002, a w 2007 r. jako najlepszy aplikant przez swoją okręgową izbę radców prawnych; brał udział w wielu transakcjach z zakresu korporacyjnego prawa spółek z udziałem spółek zagranicznych.

mec. Grzegorz Matejczuk, adwokat, kancelaria prawna Pieróg&Partnerzy

Posiada praktykę i doświadczenie w obszarze zamówień publicznych. W tym kilkuletnie doświadczenie orzecznicze i procesowe, jako były członek Krajowej Izby Odwoławczej rozpoznający odwołania w sprawach dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przez wiele lat pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmując się m.in. sprawami dotyczącymi prawa podatkowego, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, prawa gospodarczego, przekształceń własnościowych, usług, ubezpieczeń majątkowych, prawa pocztowego oraz prawa telekomunikacyjnego.


Agnieszka Pajurek, doradca podatkowy, Senior Associate w kancelarii prawnej SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży finansowej. Tworzy, wdraża i opiniuje struktury podatkowe wykorzystujące instrumenty finansowe. Zajmuje się projektami usprawniającymi możliwość odliczenia VAT w przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przekształceń i restrukturyzacji grup kapitałowych oraz reprezentuje klientów w trakcie postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.