WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 25 LISTOPADA 2014 III EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE
USŁUGA POWSZECHNA W ERZE DIGITALIZACJI, KONKURS NA OPERATORA WYZNACZONEGO, CYFRYZACJA USŁUG POCZTOWYCH A PRAWO.
Hotel Sheraton w Warszawie (ul.Bolesława Prusa 2)

PRELEGENCI I PANELIŚCI :


Karol Krzywicki - Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (od 09.2014). Wcześniej Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (od 2005 roku). Od 2000 roku związany z sektorem pocztowym (Ministerstwo Łączności; Ministerstwo Infrastruktury; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Urząd Komunikacji Elektronicznej).
Uczestnik prac legislacyjnych m.in.nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa Pocztowego oraz projektu nowego Prawa Pocztowego implementującego III Dyrektywę Pocztową. Reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, jest członkiem Komitetu Kontaktowego Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (CERP) oraz Światowego Związku Pocztowego (UPU).

Łukasz Gołębiowski - Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży, Poczta Polska S.A.

Sebastian Anioł - Dyrektor Zarządzający InPost Sp. z o.o.

mec. Krystian Szostak - reprezentujący InPost Sp. z o.o., radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej GWW Legal. Kierują praktyką prowadzenia sporów sądowych w kancelarii. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, a także w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia i zarządzania konfliktami.

Jacek Tomczak - Poseł na Sejm RP, członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Przewodniczący Podkomisji ds. Rozpatrzenia Projektu Ustawy Prawo Pocztowego w 2012 roku.

dr Rafał Zgorzelski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Publicznych (zrzeszającego m.in. Inpost i Polską Grupę Pocztową).

Jacek Barankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. strategicznych w Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB. Szef Grupy Call Center SMB. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Data Contact Sp. z o.o., Współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu Saski Consulting Sp. z o.o.

Przemysław Sypniewski - Prezes Warszawskiego Instytutu Pocztowego, były Członek Rady Poczty Polskiej i były doradca Komisji ds. Nowego Prawa Pocztowego w Sejmie RP.

mec. Xawery Konarski - Adwokat, Starszy Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki. Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT i prawie reklamy. Jego zainteresowanie skupiają się również wokół prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych m.in. "Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (2004), "Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania" (2007), "Prawo reklamy i promocji" (2008) oraz poradników : "Internet i prawo w praktyce" oraz "Prawo marketingu bezpośredniego".
Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert brał udział w pracach nad wieloma ustawami z zakresu prawa nowych technologii. Nominowany i wyróżniany w wielu rankingach firm prawniczych.

mec. Artur Salbert - radca prawny w kancelarii prawnej Modzelewska&Paśnik. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie pocztowym. Jest zaangażowany w pomoc prawną dla spółek telekomunikacyjnych dot.postępowań administracyjnych, postępowań przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, rozwiązywania sporów międzyoperatorskich, analizy rynków właściwych, kosztów dostępu telekomunikacyjnego, ofert ramowych, negocjacji w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, projektów cenników i regulaminów,umów dystrybucyjnych i projektów due dilligence spółek z sektora telekomunikacyjnego.

mec. Anna Romejko-Borkowska - radca Prawny i wspólnik w kancelarii prawnej SWS Strykowski Wachowiak.

mec. Marzena Jaworska - radca prawny i partner w kancelarii prawnej Pieróg&Partnerzy. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Wieloletni praktyk prawa zamówień publicznych. Autorka artykułów  z zakresu prawa zamówień publicznych oraz procedury cywilnej publikowanych m.in. w "Przetargach Publicznych", "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej". Współautorska publikacji pod red. Jerzego Pieroga pt. "Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych" (2009).

mec. Piotr Paśnik - adwokat i partner w kancelarii prawnej Modzelewska&Paśnik.

mec. Grzegorz Choromański - radca prawny i partner w kancelarii prawnej Pałucki Trusiński Prawo i Podatki. Od kilku lat zajmuje się w zapobieganiu, a także rozwiązywaniu problemów w zakresie reklamy i marketingu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z ochroną praw autorskich, ochroną przed nieuczciwymi działaniami konkurencji oraz przetwarzanie danych osobowych. Blisko współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SB. W przeszłości był m.in. przez 5 lat Prezesem Zarządu spółki akcyjnej z branży usług finansowych wprowadzającej, jako pierwsza, na rynek polski usługę faktoringu.

Agnieszka Pajurek - doradca podatkowy, Senior Associate w kancelarii prawnej SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży finansowej. Tworzy, wdraża i opiniuje struktury podatkowe wykorzystujące instrumenty finansowe. Zajmuje się projektami usprawniającymi możliwość odliczenia VAT w przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przekształceń i restrukturyzacji grup kapitałowych oraz reprezentuje klientów w trakcie postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.