WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
KONFERENCJA. 25 LISTOPADA 2014   III EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE
USŁUGA POWSZECHNA W ERZE DIGITALIZACJI, KONKURS NA OPERATORA WYZNACZONEGO, CYFRYZACJA USŁUG POCZTOWYCH A PRAWO
Hotel Sheraton w Warszawie (ul. Bolesława Prusa 2)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  NOWY MODEL USŁUGI POWSZECHNEJ W ERZE DIGITALIZACJI I KONKURS NA OPERATORA WYZNACZONEGO.
10.00-10.30
"Uwarunkowania strategiczne i regulacyjno-prawne cyfryzacji usług pocztowych oraz e-usług publicznych"
(przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)
10.30-11.00 „Konkurs na operatora wyznaczonego w świetle ustawy Prawo Pocztowe i planów UKE”
(Karol Krzywicki, Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

11.00-11.30

"Poczta Polska na zliberalizowanym rynku"
(Łukasz Gołębiowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży, Poczta Polska S.A.)

11.30-12.00 wystąpienie InPost Sp. z o.o.
(mec. Krystian Szostak, InPost Sp. z o.o.)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
12.15-13.00 "Usługa powszechna i operator wyznaczony w świetle zmian technologicznych i cywilizacyjnych. Czy w erze nowoczesnych technologii i cyfryzacji usług pocztowych istnieje potrzeba utrzymywania usługi pocztowej, jako usługi publicznej ? Jeśli tak, jaki powinien być jej zakres i jakie obowiązki/uprawnienia powinien mieć operator wyznaczony do jej świadczenia ? Jakie powinny być warunki i kryteria konkursu na operatora wyznaczonego ?"
dyskusja panelowa z udziałem m.in. : Karola Krzywickiego (Wiceprezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Jacka Tomczaka (Posła na Sejm RP, Członka Komisji Infrastruktury Sejmu RP),  Łukasza Gołębiowskiego (Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej S.A.), Sebastiana Anioła (Dyrektora Zarządzającego InPost Sp. z o.o.), Jacka Barankiewicza (Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB), dr Rafała Zgorzelskiego (Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych) oraz Przemysława Sypniewskiego (Prezesa Warszawskiego Instytutu Pocztowego).
  FINANSOWANIE USŁUGI POWSZECHNEJ A POMOC PUBLICZNA.
13.00-13.30 "Czy usługa pocztowa jest usługą SGEI (services of general economic interest) ? Pomoc publiczna a finansowanie usługi powszechnej na rynku usług pocztowych "
(mec. Artur Salbert, radca prawny, kancelaria prawna Modzelewska&Paśnik)
  UWARUNKOWANIA REGULACYJNO-PRAWNE CYFRYZACJI USŁUG POCZTOWYCH.
13.30-14.00 "Cyfryzacja usług pocztowych a prawo. Czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się technologicznie rynkiem i usługami ? Digitalizacja korespondencji, e-list rejestrowany, e-awizo, e-doręczenia w sprawach urzędowych, cyfrowy stempel pocztowy, e-faktura"
(mec. Xawery Konarski, Starszy Partner, kancelaria prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
  USŁUGI KURIERSKIE W ERZE ROZWOJU E-COMMERCE. WYZWANIA REGULACYJNO-PRAWNE.
14.00-14.30 "Krajowe i transgraniczne usługi kurierskie w świetle "Zielonej Księgi" UE dot. zintegrowanego rynku paczek, Dyrektyw UE oraz prawa polskiego. Zasady świadczenia usług, odpowiedzialność operatorów za ich świadczenie, ochrona interesów użytkowników"
(mec. Anna Romejko-Borkowska, Wspólnik, kancelaria prawna SWS Strykowski Wachowiak )
14.30-15.30 lunch
  SEKTOR POCZTOWY A PRAWO KONKURENCJI I PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
15.30-16.00 "Sektor pocztowy a prawo zamówień publicznych. Problematyka ofert cenowych w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych i innych przetargach"
(mec. Dorota Grześkowiak-Stojek, radca prawny, kancelaria prawna Pieróg&Partnerzy)
16.00-16.30 "Przetargi publiczne a prawo konkurecji. Doświadczenia polskie i europejskie"
(mec. Piotr Paśnik, Partner, kancelaria prawna Modzelewska&Paśnik)
  OCHRONA PRAW UŻYTKOWNIKÓW USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH.
16.30- 17.00 "Świadczenie usług pocztowych w kontekście Ustawy o Prawach Konsumenta i innych regulacji chroniących interesy użytkowników usług pocztowych i kurierskich"
(mec.Grzegorz Choromański, Partner, kancelaria prawna Pałucki Trusiński Prawo i Podatki)
  PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ W POLSCE.
17.00-17.30 "Usługi powszechne i usługi pocztowe na gruncie przepisów prawa podatkowego i prawa pocztowego"
(mec. Agnieszka Pajurek, Senior Associate, kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy)
17.30- 17.45 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.