WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 

KONFERENCJA. 30 MARCA 2017     XI  EDYCJA
GAZ DLA POLSKI 2017.


Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  STRATEGIA I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI A OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE. POLITYKA ENERGETYCZNA UE, NORD STREAM 2, OPAL I EUGAL.
10.00- 10.30 „Koncepcja Bramy Północnej a polityka energetyczna UE. Szanse i zagrożenia dla projektu i bezpieczeństwa energetycznego Polski”
(dr Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej)
10.30- 11.00 „Strategia i bezpieczeństwo energetyczne Polski wobec zaostrzania polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej - nowa rola gazu ziemnego”
(Piotr Sprzączak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Ministerstwo Energii)
  UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO I KRAJOWEGO RYNKU GAZU. BRAMA PÓŁNOCNA, INTEGRACJA SIECI PRZESYŁOWYCH W REGIONIE TROJMORZA ORAZ ROZWÓJ KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ.
11.00-11.30 "Koncepcja Bramy Północnej - postępy w realizacji nowych projektów dywersyfikacyjnych oraz regionalna integracja sieci przesyłowych w regionie Trójmorza"
(Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.)
  GIEŁDA GAZU I PLATFORMY OTC NA KONKURENCYJNYM RYNKU GAZU.
11.30-12.00 "Wpływ dyrektywy MIFID II na rynek gazu w Polsce. Co w miejsce rynku terminowego ?"
(Jarosław Ziębiec, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Regulowanego, Towarowa Giełda Energii S.A.)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
  WPŁYW POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ UE NA SEKTOR GAZU.
12.15-12.45 "Wyzwania polityki klimatyczno-energetyczne UE a interesy polskiej gospodarki - Unia Energetyczna, Pakiet Bezpieczeństwa Energetycznego (Pakiet Zimowy), reforma systemu ETS"
(mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case)
  IMPORT GAZU DO POLSKI. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE, BIZNESOWE I PRAWNE.
12.45-13.15 "Przesył gazu z zagranicy w  praktyce. Uwarunkowania zakupu gazu zagranicą i importu gazu do Polski"
(dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.)
  GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I ŚWIATOWYM RYNKU GAZU A RYNEK POLSKI.
13.15-13.45 "Wpływ aktualnej sytuacji na globalnym rynku gazu na handel i ceny gazu ziemnego na rynku europejskim. Znaczenie dla Polski"
(Jacek Sozański, Prezes Zarządu, Onico Energia Sp. z o.o.)
  UWARUNKOWANIA ZAKUPU GAZU ORAZ ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCĘ PRZEMYSŁOWEGO.
13.45-14.15 "Optymalizacja zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego - kryteria wyboru i uwarunkowania zmiany sprzedawcy gazu, zarządzanie portfelem umów gazowych, dywersyfikacja zakupów gazu"
(Paweł Słomiński, Członek Zarządu, Efengaz Sp. z o.o. oraz Maciej Markowski, Członek Zarządu, Efengaz Sp. z o.o.)
14.15- 15.15 lunch
  TRANSGRANICZNY HANDEL GAZEM, ROZPORZĄDZENIE DYWERSYFIKACYJNE I NOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA GAZU.
15.15- 15.45 "Nowe zasady magazynowania gazu. Możliwe warianty realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zapasach"
(mec. Adam Wawrzynowicz, Partner Zarządzający, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy oraz mec. Kamil Iwicki, Partner, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy)
15.45- 16.15 "Transgraniczny handel gazem - uwarunkowania importu gazu do Polski : nowe rozporządzenie dywersyfikacyjne oraz zasady współpracy z Gaz-Systemem w zakresie alokacji przepustowości"
(mec. Andrzej Nentwig, Counsel oraz mec. Andrzej Walkiewicz, Senior Associate, kancelaria prawna Bird&Bird)
16.15-16.45 "Uwarunkowania regulacyjno-prawne zmiany sprzedawcy gazu z perspektywy odbiorcy przemysłowego w kontekście zmian regulacji"
(mec. Andrzej Nentwig, Counsel oraz mec. Andrzej Walkiewicz, Senior Associate, kancelaria prawna Bird&Bird)
16.45- 17.00 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.