WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 21 MARCA 2016                  X  EDYCJA KONFERENCJI
GAZ DLA POLSKI 2016

Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)

Regulamin Udziału w KONFERENCJI:

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres email: adventure@adventure.pl oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 18 marca 2016 roku.

2.
W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc cała kwota wpłacona na konto organizatorów zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

3. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej do dnia 18 marca 2016 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

4. Nieodwołanie uczestnictwa w powyższym terminie i nieobecność na konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

5. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, Zgłaszającemu się zostanie zwrócona pełna kwota.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności, zakresu przedmiotowego oraz osoby prowadzącej poszczególne prelekcje.

7.
Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.