WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 21 MARCA 2016     X EDYCJA KONFERENCJI
GAZ DLA POLSKI 2016

Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11), salon Belweder
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
 
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI A POLITYKA ENERGETYCZNA UE.
10.00- 10.30
„Znaczenie strategicznych inwestycji dywersyfikacyjnych i rozbudowy systemów przesyłowych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”                  
(dr Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej)
10.30-11.00 
„Strategia rozwoju PGNiG S.A. Nowe projekty dywersyfikacyjne, udział w regionalnym rynku LNG, upstream, obligo giełdowe i rynek krajowy”
 (Janusz Kowalski, Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.)
11.00-11.30
„Polityka energetyczna UE a interesy Polski - Pakiet Bezpieczeństwa Energetycznego, Unia Energetyczna, Nord-Stream 2
(Adam Janczak, Dyrektor Departamentu Ekonomicznego UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
  NOWA ARCHITEKTURA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO. ROZBUDOWA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH.
11.30- 12.00
„Rozbudowa krajowej infrastruktury i regionalna integracja systemów przesyłowych, jako istotne czynniki zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego
(Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju, OGP Gaz-System S.A.)
12.00-12.15 przerwa na kawę
12.15-12.45
„Funkcjonowanie gazociągu Jamał-Europa. Uwarunkowania regulacyjno-prawne i techniczne rewersu wirtualnego  oraz rewersu fizycznego na gazociągu jamalskim”
(Piotr Dworak, Zastępca Dyrektora Pionu Eksploatacji, System Gazociągów Tranzytowych  EuroPolGaz S.A.)
 
GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I GLOBALNYM RYNKU GAZU A RYNEK POLSKI.
12.45-13.15
„Wpływ aktualnej sytuacji na globalnym rynku gazu na handel i ceny gazu ziemnego na rynku europejskim. Znaczenie dla Polski
(Marek Kamiński, Partner, EY)
  UWARUNKOWANIA REGULACYJNO-PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU.
13.15-13.45
„Pakiet Bezpieczeństwa Energetycznego (Pakiet Zimowy UE) - szanse i zagrożenia dla polskiego rynku gazu
(mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case)
    13.45-14.15
„Rozwój rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne - postulaty zmian systemowych” 
(mec. Adam Wawrzynowicz, Partner, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy)
14.15- 15.15 lunch
  IMPORT GAZU DO POLSKI, HANDEL TRANSGRANICZNY, NOWA IREISP.
15.15-15.45
„Przesył gazu z zagranicy. Uwarunkowania techniczne i biznesowe importu gazu do Polski” 
(Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.)
 
 15.45-16.15
„Zmiany sprzedawcy gazu z perspektywy odbiorcy przemysłowego. Regulacje a praktyka rynkowa”                  
(mec. Katarzyna Radzewicz, Senior Associate, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
16.15-16.45
„Transgraniczny handel gazem - uwarunkowania regulacyjno-prawne importu gazu do Polski w kontekście rozporządzenia dywersyfikacyjnego, ustawy o zapasach obowiązkowych i innych regulacji”                  
(mec. Piotr Ciołkowski, Of Counsel, CMS Cameron McKenna)
16.45-17.15
„Nowa IRiESP i zasady wprowadzania gazu do polskiego systemu przesyłowego”                  
(mec. Grzegorz Wąsiewski, kancelaria prawna White&Case)
17.15- 17.30 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.