WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 7 KWIETNIA 2011     VI EDYCJA KONFERENCJI
GAZ DLA POLSKI 2011
ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11), salon Saski
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00- 10.10 otwarcie konferencji
 
ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI.
10.10- 10.45
„Energetyka gazowa a polityka energetyczna Polski”
 (dr Adam Szurlej oraz Paweł Janusz, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki)
10.45-11.15 
„Rozwój energetyki gazowej z perspektywy promowania konkurencji na rynku energii elektrycznej
(Halina Bownik-Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki)
  UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE INWESTYCJI W ENERGETYKĘ GAZOWĄ.
11.15- 11.45 „Modele inwestycji w elektrownie gazowe w Europie i na świecie”
(Piotr Kukurba, Dyrektor, ESB International Polska)
11.45-12.00 przerwa na kawę
12.00-12.30 
„Prognozy w zakresie popytu i podaży gazu ziemnego w najbliższych latach a inwestycje w energetykę gazową”
(Ryszard Gilecki, Główny Specjalista,  Agencja Rynku Energii S.A.)
12.30-13.00
„Węgiel czy gaz ? Analiza opłacalności ekonomicznej inwestycji w energetykę gazową”
 (Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych)
 
WYZWANIA TECHNOLOGICZNE W BUDOWIE I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI i ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWYCH.
    13.00-13.30  „Realizacja projektu EC Stalowa Wola. Budowa bloku parowo-gazowego opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej 400 MW i mocy cieplnej 240 MW”
(Julian Piotr Koza, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.)
13.30-14.00
„Kogeneracja gazowa. Doświadczenia PEC Siedlce w eksploatacji elektrociepłowni gazowej
(Krzysztof Figat, Prezes Zarządu oraz Przemysław Kołodziejak, Dyrektor ds. technicznych, PEC w Siedlcach Sp. z o.o.)
14.00- 15.00 lunch
  BARIERY ŚRODOWISKOWE I PRAWNE ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ.
15.00-15.45 
„Wpływ inwestycji gazowych na środowisko naturalne”
(Jadwiga Ronikier, Dyrektor Działu Środowisko i Przemysł, WS-Atkins Polska Sp. z o.o.)
 
15.45-16.30 
„Otoczenie regulacyjno- prawne inwestycji w elektrownie gazowe”                  
(mec. Katarzyna Radzewicz, kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.)
16.30- 16.45 podsumowanie i zakończenie konferencji.
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.