WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 29 LISTOPADA 2017  X EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2017
WYZWANIA REGULACYJNO-PRAWNE SEKTORA ENERGETYCZNEGO.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  PAKIET ZIMOWY - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I WPŁYW NA SEKTOR ENERGETYCZNY I PRZEMYSŁ.
10.00-10.30 „Pakiet zimowy - kluczowe zmiany w obszarze rynku energii elektrycznej”
(mec. Piotr Ciołkowski, Partner, oraz mec. Piotr Prawda, Departament Energetyki i Projektów, kancelaria CMS)
10.30-11.00 „Pakiet zimowy - kluczowe zmiany w obszarze OŹE, efektywności energetycznej i zarządzania unią energetyczną”
(mec. Ada Szon oraz mec. Jakub Sasin, Department Energetyki i Projektów, kancelaria CMS)
  RYNEK MOCY I JEGO WPŁYW NA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PRZEMYSŁ.
11.00-11.30  "Aktualny stan prac nad rynkiem mocy w Polsce. Główne założenia projektu ustawy”
(mec. Igor Muszyński, Partner, kancelaria prawna Radzikowski Szubielska i Wspólnicy)
11.30-12.00 "Znaczenie rynku mocy dla OSP, wytwórców i odbiorców energii”
(mec. Igor Muszyński, Partner, kancelaria prawna Radzikowski Szubielska i Wspólnicy)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
  NOWE ZASADY WSPARCIA KOGENERACJI PRZED I PO 2018 ROKU.
12.15- 12.45 „Zasady korzystania z systemu wsparcia kogeneracji do i po 2018 roku”
(mec. Andrzej Nentwig oraz mec. Andrzej Walkiewicz, kancelaria prawna Bird&Bird)
  NOWE ZASADY WSPARCIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.
12.45-13.15 „Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii - zmiany w zasadach wsparcia, obowiązkach i opodatkowaniu wytwórców energii ze źródeł odnawialnych”
(mec. Grzegorz Filipowicz, Senior Associate, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
  KONKLUZJE BAT -  NOWE REGULACJE, NOWE OBOWIĄZKI I NOWE KOSZTY DLA PRZEMYSŁU.
13.15-14.00 „Konkluzje BAT - nowe obowiązki dla przemysłu i energetyki w obszarze ograniczania emisji”
(mec. Daniel Chojnacki, Counsel oraz mec. Maciej Białek, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
14.00- 15.00
lunch
  ZAOSTRZENIE NORM EMISJI DLA CIEPŁOWNICTWA. IMPLEMENTACJA DYREKTYWY MCP.
15.00- 15.30 „Nowe normy emisji dla źródeł do 50 MW. Główne cele i nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska”
(mec. Piotr Kocoł, Department Energetyki i Projektów, kancelaria CMS)
  MIFID II, MAR, REMIT - NOWE OBOWIĄZKI I WPŁYW NA RYNEK ENERGII.
15.30-16.15 „MIFID II, MAR, REMIT - nowe obowiązki, wyłączenia, limity, raportowanie, wpływ na rynek energii”
(mec. Tomasz Brzeziński, Wspólnik, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy)
  NOWE PRAWO WODNE - NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEMYSŁU I ENERGETYKI.
16.15- 17.00 „Nowe Prawo Wodne - nowe obowiązki dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu”
(mec. Piotr Kocoł, Department Energetyki i Projektów, kancelaria CMS)
17.00-17.15 podsumowanie i zakończenie konferencji.  
 


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.