WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 23 MARCA 2011
UMOWY W GAZOWNICTWIE
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)
NOWA EDYCJA KONFERENCJI : 21 MAJA 2012 ZOBACZ
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

 Szanowni Państwo,
 
Zapraszam Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu najważniejszych umów zawieranych w sektorze gazowniczym.
Szczegółowo omówiona zostanie problematyka następujących umów:
umowa o przyłączenie do sieci gazowniczej
> umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego
> umowa sprzedaży paliwa gazowego i procedura zmiany sprzedawcy
> umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
> umowa o świadczenie usług przesyłu paliw gazowych
> umowa o świadczenie usług magazynowania
> umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego
> umowa o regazyfikację

Eksperci omówią warunki poprawnego zawarcia umowy, obowiązki stron umowy, konsekwencje odmowy zawarcia umowy, skutki prawne niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz uwarunkowania rozwiązania umowy. 
Przedstawiony zostanie również przegląd decyzji Prezesa URE oraz orzecznictwo sądowe dotyczące sporów na gruncie stosowania poszczególnych umów.

Omówiona zostanie również problematyka wstrzymania dostaw paliwa gazowego, rozwiązania umowy z klientem zalegającym z płatnościami, procedur reklamacyjnych i rozstrzygania sporów przez Prezesa URE.
 
Prelekcje wygłoszą i odpowiedzą na Państwa pytania prawnicy z renomowanych polskich i zagranicznych kancelarii prawnych:
> Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
> Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Sp.k.
> White&Case Sp.k.
> Bartkowiak, Wojciechowski, Wawrzynowicz, Springer Sp.j.

Zapraszam do udziału w konferencji!
 
Michał Putkiewicz
 
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.