WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 17 WRZEŚNIA 2014
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2014
Honorowy patronat: Pani Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)

PRELEGENCI I PANELIŚCI
:

Małgorzata Olszewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialna m.in. za sektor pocztowy i telekomunikacyjny.
Reprezentuje Skarb Państwa w Poczcie Polskiej S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w MAC i pracowała w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na stanowisku Naczelnika Wydziału Legislacji i Prawa Unijnego.


Karol Krzywicki - W dniu 15.09.2014 powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (od 2005 roku). Od 2000 roku związany z sektorem pocztowym (Ministerstwo Łączności; Ministerstwo Infrastruktury; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Urząd Komunikacji Elektronicznej).
Uczestnik prac legislacyjnych m.in.nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa Pocztowego oraz projektu nowego Prawa Pocztowego implementującego III Dyrektywę Pocztową. Reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, jest członkiem Komitetu Kontaktowego Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (CERP) oraz Światowego Związku Pocztowego (UPU).

Grzegorz Świdwiński - Prezes Zarządu spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., operatora usługi envelo.pl

Łukasz Gołębiowski - Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży, Poczta Polska S.A.

Rafał Brzoska - Założyciel i współwłaściciel spółek z Grupy Integer.pl S.A. , Prezes Zarządu Inpost Sp. z o.o., zarządza rozwojem drugiej co wielkości na świecie sieci Paczkomatów, które obecne są m.in. w Polsce, Estonii, Rosji, Chile i Australii.

Sebastian Anioł - Dyrektor Zarządzający InPost Sp. z o.o.

Janusz Jank - Dyrektor Handlowy InPost Sp. z o.o.

Jacek Zacharewicz - Prezes Zarządu Alfa-Projekt Sp. z o.o.

Sebastien Houze - Sekretarz Generalny FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing)

Jacek Barankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. strategicznych w Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB. Szef Grupy Call Center SMB. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Data Contact Sp. z o.o., Współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu Saski Consulting Sp. z o.o.

dr Rafał Zgorzelski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Publicznych (zrzeszającego m.in. Inpost i Polską Grupę Pocztową).

Przemysław Sypniewski - Prezes Warszawskiego Instytutu Pocztowego, były Członek Rady Poczty Polskiej i były doradca Komisji ds. Nowego Prawa Pocztowego w Sejmie RP.

Jeff Taylor - Sales Director Transport&Logistics EMEAI, Honeywell Scanning and Mobility.

Paolo Cattolico, EMEA Strategic Account Marketing, Hewlett-Packard Company.

Anna Moller Boivie - Senior Economist, Head of Postal and Delivery Service, Copenhagen Economics. Kieruje zespołem ds. rynku pocztowego Copenhagen Economics, który przygotował liczne raporty dla Komisji Europejskiej, narodowych regulatorów i operatorów pocztowych dotyczące m.in. kwestii regulacyjnych, konkurencyjnych, kalkulacji kosztu netto i zakresu świadczenia pocztowej usługi powszechnej. Aktualnie Copenhagen Economics jest, obok WIK-Consult GmbH, głównym partnerem Komisji Europejskiej w tym zakresie.

mec. Grzegorz Choromański - Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.