WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
                             

KONFERENCJA. 26 LISTOPADA 2013  II EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE I AKTY WYKONAWCZE
Uwarunkowania regulacyjno-prawne działalności pocztowej i kurierskiej na gruncie Prawa Pocztowego, Prawa Konkurencji, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Podatkowego.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

Szanowni Państwo,

W rocznicę uchwalenia nowej ustawy Prawo Pocztowe zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej ocenie pierwszego roku obowiązywania ustawy, dyskusji nad projektami aktów wykonawczych do Prawa Pocztowego oraz analizie praktycznych i spornych aspektów działalności operatorów pocztowych i kurierskich na gruncie prawa pocztowego, prawa konkurencji, prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego.
W trakcie konferencji zaprezentowane i poddane dyskusji zostaną projekty aktów wykonawczych do Prawa Pocztowego przygotowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.


GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:
1. PRAWO POCZTOWE W PRAKTYCE. OCENA REGULACJI, POSTULATY ZMIAN
2. AKTY WYKONAWCZE DO PRAWA POCZTOWEGO
3. ZASADY ROZPOCZYNANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ I KURIERSKIEJ
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORÓW ZA ŚWIADCZONE USŁUGI
5. DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY POCZTOWEJ OPERATORA WYZNACZONEGO
6. OPERATOR WYZNACZONY I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH
7. PRZEKAZ POCZTOWY, MASOWY NADAWCA, URZĘDOWE POTWIERDZENIE NADANIA
8. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  A PRZESYŁKI URZĘDOWE
9. PRAWO KONKURENCJI A RYNEK POCZTOWY I KURIERSKI 
10. VAT I INNE PODATKI W DZIAŁALNOŚCI OPERATORÓW
11. KOSZT NETTO I FINANSOWANIE USŁUGI POWSZECHNEJ.

W trakcie konferencji wystąpienia wygłoszą przedstawiciele: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Poczty Polskiej S.A., Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (zrzeszającego i.e. Inpost, Polska Grupę Pocztową, Speedmail), operatorów alternatywnych oraz przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych i firm doradczych doradzających czołowym operatorom pocztowym działającym w Polsce.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.


ZŁOTY
PARTNER

PATRONI MEDIALNI
 
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.