WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 3 MARCA 2010
NOWE PRAWO ENERGETYCZNE
Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne.
Hotel Mercure F. Chopin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 22)
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

Szanowni Państwo,
Zakończył się proces nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. Większość nowych przepisów wejdzie w życie na początku marca 2010 roku. Nowe regulacje w istotny sposób wpłyną na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Jest to doskonały czas na poznanie i pogłębioną analizę zmian przepisów oraz nowych obowiązków wprowadzanych nowelizacją Ustawy. Dlatego serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naszej konferencji.

NOWE OBOWIĄZKI OSP, OSD I WYTWÓRCÓW.
Znowelizowane Prawo Energetyczne nakłada na Operatorów Sieci Przesyłowych, Operatorów Sieci Dystrybucyjnych oraz wytwórców nowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwem sieci. Nowelizacja zmienia zasady utrzymywania rezerw mocy wytwórczych oraz zapasów paliw, wprowadza obowiązek sporządzania prognoz zapotrzebowania na energię oraz daje operatorom prawo do wprowadzania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.

OBOWIĄZEK SPRZEDAŻY ENERGII NA GIEŁDZIE, PLATFORMIE INTERNETOWEJ
I PRZETARGACH.
Nowelizacja nakłada na wszystkich wytwórców obowiązek sprzedaży 15 % energii na giełdzie albo na rynku regulowanym. Wytwórcy objęci systemem rekompensat z tytułu rozwiązania KDT zobowiązani są do sprzedaży całości wyprodukowanej energii na giełdzie, przetargu, platformie internetowej lub na rynku regulowanym. Dyskutować będziemy, jak liczyć wolumen energii podlegającej obowiązkowi, jaka energia nie podlega obowiązkowi, jak zwolnić się z obowiązku, jak prawidłowo zorganizować przetarg na sprzedaż energii, jak handlować energią na internetowych platformach handlowych oraz jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązku.

NOWE ZASADY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ WZMOCNIENIE POZYCJI ODBIORCY.
Nowelizacja wprowadza prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej bez kosztów i odszkodowania, upraszcza procedurę zmiany sprzedawcy oraz nakłada nowe obowiązki na sprzedawców i OSD. Nowe przepisy dotyczące zmiany sprzedawcy zaczną obowiązywać już w marcu 2010 roku.

NOWE ZASADY PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ.
Nowelizacja wprowadza obowiązkowe zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie nowych mocy wytwórczych do sieci. Odpowiemy na pytania: kiedy trzeba wpłacić zaliczkę , jak ustala się jej wysokość, kiedy zaliczka jest zwracana, jakie są terminy na wydanie warunków przyłączenia.

WZMOCNIENIE POZYCJI PREZESA URE.
Nowelizacja wzmacnia znacząco pozycję regulatora i wyposaża go w nowe uprawnienia. Wprowadza również nową procedurę wyznaczania OSP i OSD.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 

Powiązane galerie:


Rynek usług pocztowych w Polsce 2009
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.