WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 29 MAJA 2017     VI EDYCJA
LNG W POLSCE I EUROPIE 2017
 
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

PRELEGENCI I PANELIŚCI
:

dr Piotr Naimski - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
doktor nauk przyrodniczych; Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej sprawujący nadzór właścicielski nad OGP Gaz-System S.A., PSE S.A. oraz PERN "Przyjaźń" S.A. Poseł na Sejm RP (od 2011), Wiceminister Gospodarki odpowiedzialny za sektor gazowniczy (2005-2007), doradca Szefa BBN i członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Prezydencie RP (2008-2010), doradca Prezesa Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa energetycznego (1997-2001), Szef Urzędu Ochrony Państwa (1991-1992).

Paweł Pikus - Zastępca Dyrektora, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Energii

Maciej Woźniak - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, PGNiG S.A.

Pan Maciej Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (tytuł magistra ekonomii) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Korpusu Służby Cywilnej RP. W 2011 roku uczestniczył w International Visitor Leadership Program organizowanym przez Departament Stanu USA.

W latach 2003-2008 pracował w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki. W  tym ostatnim kierował Departamentem Ropy i Gazu. Był odpowiedzialny za wdrożenie ustawy o zapasach obowiązkowych ropy, paliw i gazu ziemnego oraz za uzyskanie przez Polskę członkostwa w Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency) przy OECD w Paryżu. Później wielokrotnie reprezentował Polskę na posiedzeniach Rady Zarządzającej MAE. Przygotowywał również wdrożenie do polskiego porządku prawnego II pakietu liberalizacyjnego UE dla rynku gazu i w pracach na forum unijnym nad III pakietem.

W latach 2008-2010 był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Sekretarzem międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego przy Prezesie Rady Ministrów. Reprezentował Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. Energii Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz w Grupie ds. Planu Połączeń Miedzy Bałtyckimi Rynkami Energetycznymi przy Komisji Europejskiej. Nadzorował przygotowania do budowy Terminala LNG w Świnoujściu. Brał udział w zespole negocjacyjnym polsko-rosyjskiej umowy międzyrządowej na dostawy gazu - zrezygnował z funkcji doradcy Premiera po podpisaniu tej umowy w listopadzie 2010 roku.

W latach 2011-2013 był doradcą Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju odpowiedzialnym za reformę prawa geologicznego i górniczego.

Pełnił funkcję członka rad nadzorczych Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa oraz przewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Paweł Jakubowski - Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Związany z branżą gazową i energetyczną od 2008. Wcześniej pracował w Biurze Badań i Rozwoju w PGNiG S.A. Zatrudniony w GAZ-SYSTEM S.A. od 2009 roku - był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i realizację projektu dot. budowy podziemnych magazynów gazu w Polsce.
Obecnie, jako Dyrektor Pionu Rozwoju, jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wieloletnich programów inwestycyjnych dla systemu przesyłu gazu w Polsce, a także za projekty zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski, tj. połączenia z krajami sąsiednimi : Danią, Litwą, Ukrainą, Słowacją i Czechami, rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz podziemne magazynowanie gazu.

Adam Węgrzyn - Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Frederick Smits van Oyen - Vice-President Origination and Marketing, Cheniere, USA

Mr Smits has worked for Shell, BG Group, Gazprom and Excelerate Group in variety of technical, commercial, finance and business development positions, including Head of Business Development and Strategy for Gazprom's global LNG division, developing some of Gazprom's largest and most strategic projects, but also responsible for small scale LNG. Mr Smit's track record spans the entire energy value chain, from exploration down to the end customer. He has had leading roles with responsability for the delivery of all aspects of the business and made sure they met all HSSE, technical, commercial and financial requirements. His negotiations with partners and clients have led to valuable ans sustainable deals for all parties involved. Mr Smits was trained as a Production Technologist in Shell. He holds an MSc in Theoretical Physics and a MBA from London School of Economics.

Anita Orban - Vice-President, Cheniere Marketing, USA

Anders Bjordal - Head of LNG trading, Statoil ASA, Norwegia

Anders Bjordal joined Statoil in 1999 and has since then worked in the business area of downstream marketing and trading of  oil and gas. Mr Bjordal assumed his current position as LNG Trading Manager in January 2017. Prior to this Mr Bjordal held varoius positions within the marketing and trading area covering amongst others LNG trading, distillates and shipping. Mr Bjordal holds a Business degree from Colorado State University, USA.

Hermenegildo Altozano - Partner, Bird&Bird, Hiszpania

dr Marcin Sienkiewicz - Dyrektor TGE Hub Polska, Towarowa Giełda Energii S.A.

Marcelina Gołębiewska - Ekspert ds rynku gazu, Instytut Sobieskiego

Ekspertka Instytutu Sobieskiego w zakresie gazu ziemnego. Analityczka specjalizująca się w rynkach gazu na obszarze postsowieckim (analiza gospodarczo-polityczna). W latach 2008-2017 analityczka w PGNiG S.A. (od 2014r. na stanowisku głównego specjalisty). Od 2006 do 2008r. doradca w Instytucie Studiów Energetycznych. Autorka wielu artykułów, wykładów i referatów.

mec. Adam Wawrzynowicz - Partner Zarządzający, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy

Radca prawny i Partner Zarządzający w kancelarii prawnej Wawrzynowicz&Wspólnicy. Świadczy pomoc prawną przedsiebiorstwom gazowniczym, energetycznym i ciepłowniczym.Uczestniczył m.in. w pracach związanych z wyznaczeniem PGNiG S.A. na Operatora Systemu Magazynowania oraz pracach związanych z dostosowaniem modelu funkcjonowania OSM do wymagań III pakietu energetycznego. Nadzorował i uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego - Regulaminu Świadczenie Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki z GK PGNiG S.A. w postępowaniach o  udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz postępowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych.

mec. Tomasz  Chmal - Partner, kancelaria prawna White&Case

Adwokat specjalizujący się w doradztwie prawnym dla sektora paliwowego, gazowniczego i energetycznego. Doradzał inwestorom branżowym i finansowym w procesach przejęcia, zbycia i restrukturyzacji aktywów energetycznych. Reprezentował podmioty z branży paliwowej, gazowniczej oraz energetyki odnawialnej w wielu postępowaniach przed organami regulacyjnymi. Doradzał w zakresie umów na rynku energetycznym i górniczym oraz postępowaniach spornych w sektorze energetycznym. Związany z White&Case od kilkunastu lat. Od kilku lat także ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych.
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.