WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 

KONFERENCJA. 11 GRUDNIA 2017     VIII  EDYCJA
LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE   2017.

Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI CZY LIBERALIZACJA RYNKU GAZU.
10.00- 10.30 „Uwarunkowania strategiczne dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Koncepcja Bramy Północnej a polityka energetyczna UE. Szanse i zagrożenia.”
(dr Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej)
10.30-11.00 „Rewizja rozporządzenia SoS a bezpieczeństwo energetyczne Polski”
(Piotr Sprzączak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Departamentu Ropy i Gazu,  Ministerstwo Energii)
  UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEGO RYNKU GAZU. WPŁYW DETARYFIKACJI NA RYNEK, NOWE ŹRÓDŁA GAZU, ROZBUDOWA KRAJOWEJ I TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ, NOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA.
11.00- 11.30 "Rozwój terminalu LNG oraz rozbudowa krajowej i transgranicznej infrastruktury przesyłowej, jako istotne czynniki zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju konkurencyjnego rynku gazu"
(Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju, Gaz-System S.A.)
11.30-12.00 "Kierunki i znaczenie rozbudowy systemu dystrybucji i magazynowania gazu w dobie liberalizacji rynku gazu"
(dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
12.15-12.45 "Nowe zasady magazynowania gazu. Nowelizacja ustawy o zapasach i zmiany w prawie energetycznym"
(mec. Adam Wawrzynowicz, Partner Zarządzający i mec. Kamil Iwicki, Partner, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy)
  LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A ROZWÓJ GIEŁD GAZU I PLATFORM OTC W POLSCE I REGIONIE. JAK ZWIĘKSZYĆ PŁYNNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU GAZU.
12.45- 13.15 "Hub gazowy - rozwój giełdowego rynku gazu w Polsce i regionie - znaczenie dla rozwoju konkurencyjnego, hurtowego rynku gazu w Polsce"
(Jacek Sozański, Dyrektor ds. handlowych, Onico Energia Sp. z o.o. S.K.A.)
  GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I ŚWIATOWYM RYNKU GAZU - WPŁYW NA KRAJOWY RYNEK GAZU.
13.15-13.45 "Główne trendy na regionalnym i globalnym rynku gazu a sytuacja rynku gazu w Polsce"
(Andrzej Janiszowski, oil&gas expert, EY)
13.45-14.15 "Czy w Polsce powstanie hub gazowy ? Warunki konieczne do budowy płynnego, hurtowego rynku gazu w Polsce"
(Wojciech Graczyk, Dyrektor ds. Obsługi Prawnej i Zarządzanie Regulacjami, innogy Polska S.A. oraz Przewodniczący Komisji ds. Gazu i Energii przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK))
14.15-15.00 lunch
  GAZ DLA UKRAINY - NOWY RYNEK DLA POLSKICH FIRM.
15.00- 15.30 "Eksport gazu na Ukrainę - uwarunkowania działalności na ukraińskim rynku gazu, szanse i zagrożenia dla polskich firm"
(Marcelina Gołębiewska, Doradca, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.)
  NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU GAZU. ASPEKTY REGULACYJNO-PRAWNE.
15.30-16.00 "Nowe rozporządzenie ws. dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych (SoS) a sytuacja Polski"
(mec. Andrzej Walkiewicz, Senior Associate oraz mec. Łukasz Petelski, Associate, kancelaria prawna Bird&Bird)
16.00-16.30 "Uwarunkowania regulacyjno-prawne detaryfikacji cen gazu na rynku hurtowym"
(mec. Andrzej Nentwig, Counsel, kancelaria prawna Bird&Bird)
16.30-17.00 "Transgraniczny handel gazem w nowej rzeczywistości regulacyjnej - uwarunkowania importu gazu do Polski"
(mec. Grzegorz Filipowicz, Senior Associate, kancelaria prawna DZP Domański Zakrzewski Palinka)
17.00- 17.15 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.