WSTĘP PROGRAM
 
  KONFERENCJA. 8 PAŹDZIERNIKA 2009
NOWE PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne.
Hotel Mercure F. Chopin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 22), sala Venus
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

Szanowni Państwo,
Jesteśmy w momencie znaczących zmian przepisów prawnych regulujących działalność operatorów telekomunikacyjnych : weszła już w życie długo oczekiwana unijna nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, kończą się prace nad kolejną nowelizacją tzw. nie-unijną, zmieniają się przepisy z zakresu Prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego ułatwiające rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Jest to dobry czas na poznanie nowych regulacji i przygotowanie firmy do działania w nowych warunkach.
Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w naszej konferencji.
WZMOCNIENIE POZYCJI I NOWE UPRAWNIENIA PREZESA UKE.

Jednym z głównych skutków nowelizacji jest wzmocnienie pozycji regulatora. Omówione zostaną : nowa procedura powołania i kadencyjność Prezesa UKE, nowe kompetencje regulatora w zakresie określania rynków właściwych oraz kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych.
NOWE ZASADY ZAWARCIA, ZMIANY I ROZWIĄZANIA UMOWY.

Omówione zostaną nowe przepisy dotyczące zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Przedstawiony zostanie rozszerzony katalog obowiązków informacyjnych operatora względem użytkownika (post-paid i pre-paid) w przypadku zmiany warunków świadczenia usług. Omówione zostaną nowe regulacje dotyczące roszczeń odszkodowawczych wobec abonenta w razie przedterminowego rozwiązania umowy.
NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRZENOSZALNOŚCI NUMERÓW.

Omówione zostaną zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy oraz nowym rozporządzeniem dot. przenoszalności numerów. Przedstawiona zostanie procedura oraz terminy przeniesienia numeru, konsekwencje prawne niedotrzymania terminu lub odmowy przeniesienia numeru przez operatora oraz wpływ żądania przeniesienia numeru na zobowiązania wynikające z umowy abonenckiej.
ROZWIĄZANIA ANTYSPAMOWE, USŁUGI O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE, SEPARACJA FUNKCJONALNA.
Wiele nowych rozwiązań przynosi projekt nieunijnej nowelizacji ustawy. Nasi eksperci omówią wszystkie najważniejsze zmiany: przepisy dotyczące separacji funkcjonalnej, usług o podwyższonej opłacie, rozwiązań antyspamowych oraz nowej definicji abonenta.
NOWE OBOWIĄZKI OPERATORÓW W ZAKRESIE RETENCJI DANYCH, OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA.
Omówione zostaną nowe obowiązki operatorów w zakresie retencji danych i zadania związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Między innymi obowiązek przechowywania na rzecz sądu lub prokuratury danych abonenckich i przesyłanych treści.
Eksperci wskażą, jakie dane podlegają ochronie, w jaki sposób mają być przechowywane, na kim spoczywa odpowiedzialność za ich ochronę, kto ponosi koszty retencji danych.
UPRAWNIENIA ABONENTA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

W związku ze zmianami w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przyjrzymy się całościowo kwestiom uwarunkowań prawnych obsługi abonenta, jego uprawnieniom oraz praktycznym aspektom postępowania reklamacyjnego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI OPERATORÓW.

Nasi eksperci omówią najważniejsze obowiązki i spory prawne powstające na gruncie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w praktyce działalności operatorów. Opowiedzą, jak postępować, aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z nienależytej ochrony danych abonentów.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ.

Przyjrzymy się procedurom inwestycji w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz głównym barierom prawnym wynikającym z przepisów z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.
Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.

 

WSTĘP PROGRAM
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.