WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
KONFERENCJA. 28 LISTOPADA 2012
NOWE PRAWO POCZTOWE
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  PREZES UKE NA UWOLNIONYM RYNKU POCZTOWYM. ROLA I ZNACZENIE.

10.00- 10.45

„Wzmocnienie pozycji i nowe uprawnienia Prezesa UKE względem uczestników rynku pocztowego w Nowym Prawie Pocztowym”
(mec. Artur Salbert, radca prawny, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)

  NOWE ZASADY ROZPOCZYNANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ.

10.45- 11.15

„Uwarunkowania prawne rozpoczynania działalności pocztowej i obowiązki operatorów względem instytucji publicznych w Nowym Prawie Pocztowym”
(mec. Grzegorz Banasiuk oraz dr Piotr Brzeziński, kancelaria prawna GLN Gide Loyrette Nouel)

11.15-12.00 „Nowe zasady świadczenia usług pocztowych. Odpowiedzialność operatorów za świadczone usługi”
(mec. Grzegorz Banasiuk oraz dr Piotr Brzeziński, kancelaria prawna GLN Gide Loyrette Nouel)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
  DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY POCZTOWEJ ORAZ KLIENTA KOŃCOWEGO.
12.15- 13.00 "Uwarunkowania prawne dostępu do infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego oraz zniesienie barier w dostępie do klienta końcowego"
(mec. Arwid Mednis, Partner, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)
13.00-13.45  "Nowe Prawo Pocztowe - korzyści i zagrożenia dla rozwoju wolnego rynku pocztowego" - panel dyskusyjny z udziałem:
Aliny Kępczyńskiej (Dyrektora Biura Regulacji Prawnych w Poczcie Polskiej S.A.), Łukasza Gołębiowskiego (Dyrektora Biura Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego w Poczcie Polskiej S.A.), Roberta Sulicha (Prezesa Zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych), Jacka Barankiewicza (Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego), Wiesława Klimaszewskiego (Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych) oraz przedstawiciela Inpost-u.
13.45-14.30 lunch
  OPERATOR WYZNACZONY I ŚWIADCZENIE USŁUG POWSZECHNYCH.
14.30-15.15  "Ustanowienie operatora wyznaczonego i zasady świadczenia usług powszechnych"
(mec. Bożena Marciniak, radca prawny, MDDP Sobońska Olkiewicz i Wsp. oraz mec. Janina Fornalik, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy)
  METODA KALKULACJI KOSZTU NETTO I FINANSOWANIE USŁUG POWSZECHNYCH.
15.15- 16.00 "Koszt netto i finansowanie usługi powszechnej. Rozwiązania w Nowym Prawie Pocztowym"
(mec. Olgierd Swierzewski, Partner, kancelaria prawna Łukowicz Swierzewski i Wsp.)
  TAJEMNICA POCZTOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ.
16.00-16.45 "Tajemnica pocztowa i ochrona danych osobowych w działalności pocztowej i kurierskiej"
(mec. Adam Nierzwicki, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)
16.45- 17.00 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.