WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 28 LISTOPADA 2012
NOWE PRAWO POCZTOWE
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

PRELEGENCI I PANELIŚCI :

dr Arwid Mednis - Partner oraz Szef Zespołu Prawa Komunikacji Elektronicznych i Ochrony Danych Osobowych w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. Zajmuje się sprawami regulacyjnymi oraz uczestniczy w postępowaniach sądowych i administracyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A. Brał udział w tworzeniu jednego z trzech operatorów komórkowych, doradzał w trzech postępowaniach koncesyjnych na systemy telefonii komórkowej oraz uczestniczył w negocjacjach umów o połączeniu sieci dla operatorów stacjonarnych i komórkowych w imieniu operatora telefonii komórkowej oraz lokalnego operatora telefonii stacjonarnej. Przez wiele lat był członkiem rady nadzorczej jednego z operatorów telefonii komórkowej. Wielokrotnie rekomendowany w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego i prawa komunikacji elektronicznej w renomowanych rankingach prawników.

mec. Grzegorz Banasiuk - Starszy Prawnik w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej GLN Gide Loyrette Nouel. Specjalizuje się w prawie pocztowym, zamówieniach publicznych, projektach prywatyzacyjnych (energetyka, infrastruktura, transport). Rekomendowany przez Chambers Europe 2012 w dziedzinie Zamówienia Publiczne.

dr Piotr Brzeziński - radca prawny w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej GLN Gide Loyrette Nouel. Specjalizuje się w prawie pocztowym, handlowym, infrastrukturalnym i procesowym. Wykładowca prawa handlowego oraz autor wielu publikacji prawniczych.

mec. Artur Salbert - radca prawny w Zespole Komunikacji Elektronicznej w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie pocztowym. Jest zaangażowany w pomoc prawną dla spółek telekomunikacyjnych dot.postępowań administracyjnych, postępowań przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, rozwiązywania sporów międzyoperatorskich, analizy rynków właściwych, kosztów dostępu telekomunikacyjnego, ofert ramowych, negocjacji w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, projektów cenników i regulaminów,umów dystrybucyjnych i projektów due dilligence spółek z sektora telekomunikacyjnego.

mec. Bożena Marciniak - radca prawny w kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wsp. Specjalizuje się w prawie sektorów regulowanych, w tym prawie pocztowym i prawie telekomunikacyjnym, zagadnieniach prawa nowych technologii oraz ochronie danych osobowych. Ma rozległe doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla firm z sektora pocztowego, telekomunikacyjnego i teleinformatycznego. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo prawne przy przygotowywaniu strategii regulacyjnej dla wiodącego operatora telekomunikacyjnego oraz doradztwo przy projektach fuzji i przejęć na rynku telekomunikacyjnym. Reprezentowała klientów w licznych postępowaniach przed organami administracji i sądami.

Janina Fornalik - doradca podatkowy i starszy menadżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Od 1997 roku pracuje, jako doradca podatkowy doradzając firmom głównie w zakresie podatków pośrednich. Specjalizuje się w doradztwie dla firm z branży transportu i logistyki. Przez kilka lat zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym dla firmy z branży pocztowej, m.in. projektami związanymi z audytem rozliczeń podatkowych. Była zaangażowana w szereg projektów dot. planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych firmy. Przed podjęciem współpracy z MDDP, w latach 2002-2007 pracowała w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst&Young, a wcześniej w firmie Andersen. Jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT Unii Europejskiej. Jest również autorką licznych artykułów o tematyce podatkowej z zakresu podatku VAT publikowanych w fachowych wydawnictwach w kraju i zagranicą.

mec. Olgierd Świerzewski - Partner Zarządzający w kancelarii Łukowicz, Świerzewski i Wsp. Sp.k., współautor projektu nowego Prawa Pocztowego przygotowanego na zlecenie UKE, w przeszłości współautor strategii Poczty Polskiej.

mec. Adam Nierzwicki - radca prawny oraz członek Zespołu Prawa Pracy w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się prawie pracy oraz ochronie danych osobowych. Doradza przedsiębiorcom w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, transferu pracowników oraz zawierania umów o zakazie konkurencji.

Alina Kępczyńska - Dyrektor Biura Regulacji Prawnych w Poczcie Polskiej S.A.

Łukasz Gołębiowski - Dyrektor Biura Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego w Poczcie Polskiej S.A.

Robert Sulich - Prezes Zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych.

Wiesław Klimaszewski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (zrzeszającego m.in. Polską Grupę Pocztową S.A. oraz Inpost Sp. z o.o.)

Jacek Barankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. strategicznych w Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego. Szef Grupy Call Center SMB. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Data Contact Sp. z o.o.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.