WSTĘP PROGRAM
 
  KONFERENCJA. 24 CZERWCA 2009
NOWE PRAWO ENERGETYCZNE
Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne.
Hotel Mercure F. Chopin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 22)
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

Szanowni Państwo,

 
Rząd i parlament kończą prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego. Parlament Europejski przyjął Trzeci Pakiet Energetyczny. Nowe regulacje w istotny sposób wpłyną na warunki funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce. Jest to doskonały czas na poznanie i pogłębioną analizę zmian otoczenia prawnego, w którym już niedługo funkcjonować będą Państwa przedsiębiorstwa.
Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w naszej konferencji.
 
NOWE OBOWIĄZKI OSP, OSD I WYTWÓRCÓW.
 
Znowelizowane Prawo Energetyczne nakłada na Operatorów Sieci Przesyłowych, Operatorów Sieci Dystrybucyjnych oraz wytwórców nowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwem sieci. Nowelizacja zmienia zasady utrzymywania rezerw mocy wytwórczych oraz zapasów paliw, wprowadza obowiązek sporządzania prognoz zapotrzebowania na energię oraz daje operatorom prawo do wprowadzania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.
 
WZMOCNIENIE POZYCJI I NOWE UPRAWNIENIA PREZESA URE.
 
Nowelizacja wzmacnia znacząco pozycję regulatora. Prezes URE m.in. uzyskuje prawo do narzucenia decyzją administracyjną ceny energii firmie energetycznej, która nadużywa pozycji dominującej.
 
OBOWIĄZEK SPRZEDAŻY ENERGII NA GIEŁDZIE I NA PRZETARGACH.
 
Nowelizacja wprowadza od 2011r. obowiązek sprzedaży części energii wytworzonej przez główne grupy energetyczne na giełdzie energii albo na otwartym przetargu. Docelowo obowiązkiem tym ma być objęte aż 50 % energii wytwarzanej w kraju.
 
NOWE ZASADY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ WZMOCNIENIE POZYCJI ODBIORCY.
 
Nowelizacja nakłada na OSD obowiązek przeprowadzenia i organizacji procesu zmiany sprzedawcy. Regulacje Trzeciego Pakietu Energetycznego wprowadzają prawo odbiorcy do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu trzech tygodni bez żadnych opłat. Przepisy europejskie rozszerzają prawa odbiorców energii (m.in. odbiorca uzyskuje prawo do rekompensaty za niewłaściwe świadczenie usług przez dostawcę energii). Nowe prawo europejskie nakłada obowiązek zapewnienia odbiorcom końcowym dostępu do inteligentnych systemów pomiarowych zużycia energii.
 
NOWE ŹRÓDŁA ENERGII I MECHANIZMY ICH WSPARCIA.
 
Nowelizacja wprowadza nowe mechanizmy wsparcia dla rozwoju wytwarzania biogazu rolniczego i produkcji energii elektrycznej z metanu górniczego.
 
Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
 
Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
WSTĘP PROGRAM
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.