KONFERENCJA,  12 GRUDNIA  2016,  WARSZAWA      VII  edycja
LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej najważniejszym wyzwaniom rynku gazu w Polsce i  Europie Centralnej.
Główne tematy : Brama Północna a polityka energetyczna Komisji Europejskiej, kolejny etap liberalizacji rynku gazu (detaryfikacja: hurt, OTC, giełda, LNG, CNG), nowe zasady magazynowania gazu, nowe zasady koncesjonowania działalności na rynku paliw i nowe uprawnienia Prezesa URE, rozwój giełdowego i pozagiełdowego (OTC) rynku gazu w Polsce i Europie Centralnej, nowe usługi oraz produkty na rynku gazu i energii, uwarunkowania importu i sprzedaży gazu na terenie kraju.

Więcej
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.